Find Posts By Topic

Mayor Murray statement on President Trump’s revised travel ban

City of Seattle Office of Immigrant and Refugee Affairs Citizenship Workshop. Mayor Ed Murray. Photo by Alabastro Photography.

Photo by Alabastro Photography.

Traducción Española

dịch tiếng Việt

中文翻譯

Soomaali

اللغة العربية

زبان فارسي

Today, Mayor Ed Murray issued the following statement after President Trump signed a revised version of his executive order that bars immigrants and refugees from predominantly Muslim countries from entering the United States:

“Temporarily shutting down the nation’s refugee program and simply taking one country off the travel ban list doesn’t change the ignorance at the heart of President Trump’s order—it is still bigoted. Refugees escaping life-threatening conflict must be able to turn to America and immigrants must be allowed every opportunity to pursue the promise of our country. This new order is out of line with America’s values and is once again likely out of line with the Constitution of the United States.

“As I said last month during my State of the City speech at North Seattle’s Idris Mosque, while the President is busy slamming doors and building walls, we are opening our arms. We will do all in our power to ensure that Seattle lives up to these values as a welcoming city.”

President Trump’s executive order imposes a 90-day ban on new visas for citizens of Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria, and Yemen. Additionally, the measure suspends the nation’s refugee program for 120 days and reduces the number of refugees allowed into the United States to 50,000 a year, which is less than half of the number granted entry annually under President Obama.

 


Declaración del alcalde Murray sobre la versión revisada del decreto de prohibición de viajar del presidente Trump

Hoy, el alcalde Edward B. Murray emitió las siguientes declaraciones luego de que el presidente Trump firmó una versión revisada de este decreto ejecutivo que prohíbe la entrada a los Estados Unidos de los inmigrantes y refugiados de los países cuya población es principalmente musulmana:

“Suspender temporalmente el programa de refugiados de la nación y simplemente sacar a un país de la lista de prohibición de viajar no reduce la ignorancia que predomina en el decreto del presidente Trump, esto sigue siendo perjudicial. Los refugiados que están escapando de un conflicto que pone en riesgo sus vidas deben poder acudir a Estados Unidos, y los inmigrantes deben toda oportunidad para alcanzar lo que nuestro país promete. Este nuevo decreto no alinea con los valores de Estados Unidos y, nuevamente, es probable que no sea coherente con lo estipulado en la Constitution of the United States (Constitución de los Estados Unidos).

Como dije el mes pasado en mi discurso State of the City en Idris Mosque al norte de Seattle, mientras el presidente está ocupado cerrando puertas y construyendo muros, nosotros estamos abriendo nuestros brazos. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que Seattle siga manteniendo vivos estos valores como una ciudad de bienvenida”.

Mediante el decreto ejecutivo del presidente Trump se impone una prohibición de 90 días sobre las nuevas visas para los ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Asimismo, a través de esta medida se suspende el programa para refugiados de la nación durante 120 días y se reduce la cantidad de refugiados que tienen permitido ingresar a los Estados Unidos a 50,000 por año. Esta cifra es de menos de la mitad de la cantidad que tenía permitido ingresar anualmente bajo el presidente Obama.

 


Tuyên bố củaThị trưởng Murray về lệnh cấm đi lại sửa đổi của Tổng thống Trump

Hôm nay, Thị trưởng Edward B. Murray đã ban hành tuyên bố sau đây sau khi Tổng thống Trump ký bản sắc lệnh sửa đổi cấm những người nhập cư và người tị nạn từ các quốc gia có đa số người dân theo Hồi giáo nhập cảnh vào Hoa Kỳ:

“Việc tạm thời ngưng chương trình tị nạn của đất nước và chỉ đưa một quốc gia ra khỏi danh sách cấm đi lại không thể thay đổi bản chất kém hiểu biết của sắc lệnh của Tổng thống Trump—sắc lệnh này vẫn mang nặng thành kiến. Những người tị nạn trốn chạy khỏi cuộc xung đột nguy hiểm đến tính mạng phải có thể nương nhờ nước Mỹ và những người nhập cư phải có được mọi cơ hội để theo đuổi cuộc sống đầy hứa hẹn của đất nước chúng ta. Sắc lệnh mới này xa rời các giá trị của nước Mỹ và một lần nữa xa rời Constitution of the United States (Hiến pháp Hoa Kỳ).

“Như tôi đã nói vào tháng trước trong bài phát biểu Toàn Thành phố tại Idris Mosque ở Bắc Seattle, mặc dù Tổng thống còn đang bận rộn đóng chặt những cánh cửa và xây lên những bức tường ngăn cách, chúng ta vẫn đang dang rộng cánh tay. Chúng ta vẫn sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo rằng Seattle xứng đáng với các giá trị của một thành phố thân thiện.”

Sắc lệnh của Tổng thống Trump áp đặt một lệnh cấm 90 ngày đối với thị thực mới cho các công dân của Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria, và Yemen. Ngoài ra, chính sách đó còn tạm ngưng chương trình tị nạn của đất nước trong 120 ngày và giảm số người tị nạn được phép vào Hoa Kỳ xuống 50,000 người một năm, tức là chưa bằng một nửa so với số người được cho phép nhập cảnh hàng năm dưới thời Tổng thống Obama.

 


Murray 市長針對Trump 總統簽署的修訂版旅遊禁令所發表的聲明

今天,Ed Murray 市長在 Trump 總統簽署了修訂版的禁止來自主要穆斯林國家的移民和難民入境美國的行政命令之後,發表了下列聲明:

「暫停美國難民計劃,僅將一個國家從旅遊禁令名單中刪除,該舉措並沒有改變 Trump 總統命令核心中的無知 — 它仍然持有偏見態度。逃離危及生命衝突的難民當然能夠向美國尋求幫助,並且允許移民獲得一切機會兌現我們國家的承諾。這項新命令不符合美國的價值觀,並且可能也不符合 Constitution of the United States(美國憲法)。

「正如我上個月在北 西雅圖地區 Idris Mosque 進行的市情諮文演講上所說,當總統正忙著將人們拒之門外並砌築圍墻時,我們會張開雙臂歡迎你們。我們將盡全力確保西雅圖作為一個迎賓的城市來堅持這些價值觀。」

Trump 總統的行政命令對伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門公民實施 90 天暫停簽發簽證的禁令。此外,該措施在 120 天內暫停實施美國的難民方案,並將允許入境美國的難民人數減少到每年 50,000 人,這還不到 Obama 總統允許每年入境人數的一半。

 


Bayaanka Duqa magaalada Murray ee Madaxweyne Trump mamnuuciisa safarka la badelay

Maanta, Duqa magaalada Ed Murray wuxuu sameeyay bayaanka xigga kadib markiii Madaxweyne Trump saxiixay amarka fullinta la badelay ee ka mamnuucayo muhaajirka iyo qaxootiyada ee ka yimid wadamada Muslinka ugu badan gelitaanka Mareykanka:

“Joojinta ku meelgaarka ah ee barnaamijka qaxootiga qaranka iyo si sahlan uga qaadayo hal wadan liiska mamnuucida safarka ma badesho ogaansho la’aanta qalbiga amarka Madaxweyne Trump—weli waa eexasho. Qaxootiyada ka soo fakanaya qilaafka nolosha halista geliso waa inay usuurtogashaa inay ka dhigaan Mareykanka iyo socdaalka in loo ogolaado fursad walba ee lagu dabagalayo balanta wadankeena. Amarkaan cusub qadka ayuu kala maqanyahay qiyamka Mareykanka iyo markale ayay u dhowdahay inay ka maqanaato Dastuurka Mareykanka.

“Sida aan dhahay bsihii la soo dhaafay inta lagu jiray Gobolkeyga Caasimada hadalka ee Wuqooyiga Seattle Masajidka Idris, iyada oo Madaxweynaha uu ku mashquulsanaan haraantinta albaabada iyo darbiyada dhismaha, waxaan fureynaa gacmaheena. Waxaan sameyneynaa awoodeena oo dhan si aan u hubino in Seattle ay sare u qaado qiyamyadaan sida magaalo soo dhaweyn leh.”

Amarka fullinta Madaxweyne Trump wuxuu ku soo rogay 90-maalmood mamnuuc fiisooyinka cusub ee muwaadaniinta Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria, iyo Yemen. Intaa waxaa dheer, tallaabada waxay joojisay barnaamijka qaxootiga qaranka oo 120 maalmood oo ku yareysay tirade qaxootiyada ee loo ogolaaday Mareykanka 50,000 sannadkiiba, taas oo ka yar bar ka mid ah tirade la siiyay inay soo galaan sannad walba sida waafaqsan Madaxweyne Obama.

 


بيان العمدة Murray بشأن المرسوم المنقح للرئيس Trump حول حظر السفر

سياتل (6 مارس 2017) اليوم، أصدر العمدة Ed Murray البيان التالي بعد أن وقع الرئيس  Trumpنسخة معدلة من الأمر التنفيذي الذي يحظر علي المهاجرين واللاجئين من البلدان ذات الأغلبية المسلمة من دخول الولايات المتحدة:

“إن الإيقاف المؤقت لبرنامج اللاجئين في البلاد وبكل بساطة شطب دولة واحدة من قائمة الدول المحظورة لا يغير الجهل الذي يحمله الأمر الصادر من الرئيس Trump – فالأمر لا يزال عنصريا.  حيث يجب على اللاجئين الفارين من الصراعات التي تهدد حياتهم أن يكونوا قادرين على المجيء لأمريكا ويجب منح المهاجرين جميع الفرص الممكنة لتحقيق وعد بلادنا. فهذا الأمر الجديد لا يتفق مع القيم الأمريكية وهو على الأرجح وللمرة الثانية لا يتفق مع Constitution of the United States (دستور الولايات المتحدة).

“وكما ذكرت الشهر الماضي أثناء إلقائي بيان خطاب المدينة في Idris Mosque شمال سياتل، وبينما كان الرئيس منشغلا بغلق الأبواب وبناء الجدران الفاصلة، نحن نفتح أذرعنا. وسنبذل كل ما في وسعنا لضمان إرتقاء مدينة سياتل لهذه القيم كمدينة للترحيب.”

الأمر التنفيذي للرئيس Trump يفرض حظرًا لمدة 90 يومًا بشأن تأشيرات الدخول الجديدة للمواطنين من إيران، ليبيا، الصومال، السودان، سوريا، واليمن.  بالإضافة إلى ذلك، هذا الإجراء يوقف برنامج اللاجئين لمدة 120 يوما، ويقلل من عدد اللاجئين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة إلى 50,000 في السنة، وهو أقل من نصف عدد منح الدخول السنوي في عهد الرئيس Obama.

 


بیانیه Murray٬ شهردار سیاتل٬ در مورد نسخه اصلاح شده حکم ممنوعیت مهاجرت Trump

سیاتل (ششم مارس٬ 2017) – امروز٬ پس از اینکه Trump٬ رئیس جمهوری آمریکا٬ نسخه اصلاح شده فرمان اجرایی خود مبنی بر ممنوعیت ورود مهاجران و پناهجویان از کشورهای عمدتاً مسلمان به ایالات متحده آمریکا را به امضا رسانید٬ Ed Murray٬ شهردار سیاتل٬ بیانیه زیر را صادر کرد:

«لغو موقت برنامه پناهندگی کشورو صرفا حذف یک کشور از فهرست ممنوعیت مهاجرت بی‌توجهی موجود در بطن فرمان Trump٬ رئیس جمهوری آمریکا٬ را تغییر نمی‌دهد – این حکم همچنان متعصبانه است. پناهجویانی که از  جنگ و بیثباتی می‌گریزند که جانشان را به خطر می‌اندازد باید بتوانند به آمریکا بياورند رو و باید تمام فرصت‌ها برای مهاجران فراهم شود تا به پیمان کشور ما دسترسی داشته باشند. این حکم جدید خلاف ارزش‌های آمریکاست و همینطور احتمالاً خلاف Constitution of the United States (قانون اساسی ایالات متحده آمریکا) است.»

«همانطور که ماه گذشته در نطق سالانه‌ام در Idris Mosque در سیاتل گفتم٬ با اینکه رئیس جمهور در و دیوارها را محکم می‌بندد٬ ما آغوش خود را باز می‌کنیم. ما نهایت قدرت و اختیار خود را به کار می‌گیریم تا مطمئن شویم شهر سیاتل به این ارزش‌ها به عنوان یک شهر مهمان‌نواز پایبند است.»

فرمان اجرایی Trump٬ رئیس جمهوری آمریکا٬ بر صدور ویزای جدید برای اتباع کشورهای ایران٬ لیبی٬ سومالی٬ سودان٬ سوریه و یمن ممنوعیت 90 روزه اعمال می‌کند. بعلاوه٬ این اقدام برنامه پناهندگی  كشور را به مدت 120 روز به حالت تعلیق درمی‌آورد و تعداد پناهندگان دارای مجوز ورود به ایالات متحده آمریکا را به 50,000 تن در سال کاهش می‌دهد که این تعداد کمتر از نیمی از تعداد مهاجرانی است که در زمان ریاست جمهوری Obama مجوز ورود به کشور آمریکا را دریافت می‌کردند.